Friday, 7 June 2013

Cięcia duże – sukcesów brak

Kiedy MFW zaczyna nawoływać rząd twojego kraju do złagodzenia polityki głębokich cięć budżetowych, to wiedz, że coś jest nie w porządku.

Tymczasem właśnie w kwietniu 2012 roku  Międzynarodowy Fundusz Walutowy stwierdził , że brytyjski rząd powinien rozważyć spowolnienie reform opartych na radykalnych oszczędnościach i przyjąć bardziej elastyczną politykę ekonomiczną, jako że dotychczas stosowane rozwiązania negatywnie wpływają na stan brytyjskiej gospodarki.

Wciąż w stagnacji

Dane makroekonomiczne są w istocie alarmujące. Wielka Brytania ledwie uniknęła bezprecedensowej trzeciej recesji w ciągu ostatnich pięciu lat, dzięki temu, że jej PKB wzrósł o skromne 0,3 proc. w pierwszym kwartale 2013 r. Od ostatniego kwartału 2011 r. produkcja przemysłowa wzrosła o zaledwie 0,4 proc., kurcząc się przez dziewięć miesięcydosięgnęły ją skutki globalnego kryzysu gospodarczego.
minionego roku. Brytyjska gospodarka jest więc niewątpliwie w fazie stagnacji i nie może wrócić na ścieżkę trwałego wzrostu po tym, jak

No comments:

Post a Comment

Go for it - but if its abusive then it gets blocked