Monday, 15 October 2012

Program gospodarczy SLD jako przykład dla europejskiej lewicy

Z jednej strony programy oszczędnościowe. Z drugiej – hm, właściwie co?
 
Dzisiejsza europejska lewica stoi w obliczu poważnego dylematu. Czy istnieje dająca się obronić alternatywa dla polityki prowadzonej przez neoliberalną prawicę, proponującą wciąż nowe cięcia i deregulacje jako sposób na wydobycie się z kryzysu gospodarczego?
 
Kryzys wytworzył w Europie poczucie politycznego zaniepokojenia i niepewności. Partiom rządzącym coraz trudniej utrzymywać się u władzy, zwłaszcza że często wyborcy “karzą je” za pogarszanie się warunków ekonomicznych i standardu życia. Lewicę ukarano szczególnie za jej współudział we wprowadzaniu programów oszczędnościowych – które najsilniej dotknęły wszak jej własny elektorat. Dlatego właśnie poparcie dla partii socjaldemokratycznych w takich krajach, jak Hiszpania czy Grecja, drastycznie spadło. Partie te zostały politycznie osłabione i zmarginalizowane, a do władzy powróciła prawica.
 
 

No comments:

Post a Comment

Go for it - but if its abusive then it gets blocked