Wednesday, 9 May 2012

Europa socjalna odpowiedzią na kryzys

Autorzy: Gavin Rae, Michał Syska


Błędne jest przekonanie, że głównym źródłem kryzysu w strefie euro są nadmierne wydatki publiczne i zadłużenie, a rozwiązaniem tego problemu mogą być tylko radykalne programy oszczędnościowe, na straży których powinny stać instytucje europejskie. Odpowiedzią na kryzys nie może być także okopanie się w granicach państw narodowych. Szansą na przetrwanie projektu europejskiego oraz powstrzymanie fali nacjonalistycznego populizmu jest budowa Europy socjalnej.....więcej 

No comments:

Post a Comment

Go for it - but if its abusive then it gets blocked